Program

středa 4. září 2019
(příjezd účastníků MČR a rozhodčích)

16:00 – 18:30 prezence a ubytování účastníků na VŠ kolejích Bolevec
18:00 porada rozhodčích na PS Plzeň střed a kontrola stavu tratě v místě závodu na náměstí Republiky v Plzni

čtvrtek 5. září 2019
(den závodu)

7:00 – 9:30 snídaně Hotel Centrál
9:30 – 9:50 instruktáž se závodníky
10:00 nástup, zahájení v prostoru startu – účastní se všichni soutěžící a rozhodčí
10:15 start soutěžících dle startovního pořadí
11:30 – 15:00 průběžný výdej oběda – Hotel Centrál
15:30 předpokládané ukončení soutěže
16:00 vyhlášení výsledků a ukončení mistrovství