Disciplíny TFA na MČR 2019

Disciplíny TFA na MČR 2019

10. 7. 2019 od HZS PK

Organizační složky Hasičského záchranného sboru České republiky a jednotky požární ochrany při organizování soutěží v disciplínách TFA postupují podle pravidel soutěže v disciplínách TFA, jejichž platná verze byla naposledy vydaná ve Sbírce interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR v částce 9/2015 (stáhnout).

Pravidla soutěže v disciplínách TFA mimo jiné řeší úseky a disciplíny v pravidle 26 a dávají tak víceméně jednotnou podobu všem soutěžím v disciplínách TFA u organizačních složek Hasičského záchranného sboru České republiky a jednotek požární ochrany. Na Mistrovství České republiky v disciplínách TFA 2019 v Plzni v rámci výše zmíněných pravidel soutěžící profesionální hasiči absolvují na konci tohoto článku uvedené disciplíny a to odděleně po úsecích, intervalovým způsobem dle pravidla  25 odstavce 3 písmena b). Interval startu soutěžícího do jednotlivých úseků je 10 minut (do prvního úseku nastupují soutěžící po 7 minutách). Časy dosažené soutěžícími v jednotlivých úsecích se sčítají, maximální doba na provedení disciplín v prvních třech úsecích je stejná, a to 4 minuty. Doba na provedení 4. úseku není omezena.

Níže je možné shlédnout video s jednotlivými úseky a disciplínami, jak ho absolvovali závodníci na stejné trati při Poháru ředitele HZS Pk v roce 2018.

Úsek číslo 1:

 • Disciplína „Běh s požárními hadicemi“ – spočívá v rozvinutí dvou hadicových vedení s proudnicemi na vzdálenost 60m, každé vedení je určeno 3-mi hadicemi B, hadice jsou předem připraveny, složeny do harmonik, ve vymezeném prostoru, každé vedení je tvořeno spojenými hadicemi B ø 75 mm a proudnicí B, spoje jsou jištěny proti rozpojení, např. lepicí páskou.
 • Disciplína „Sbalení dvou hadic B“ – spočívá ve smotání dvou hadic B ø 75 mm a jejich vložení do boxu.
 • Průběh úseku 1 – od startovní čáry soutěžící běží na stanovenou vzdálenost k přistavené přenosné stříkačce, k ní na výstupy připojí dvě hadicová vedení půlspojkami B. Následně obě hadicová vedení, uchopí za proudnice a bez rozpojení rozvine tak, aby mohl položit obě proudnice na značky umístěné ve vzdálenosti 60m od přenosné stříkačky. Jednotlivá vedení lze rozvinout samostatně. Poté se přesune po trati a smotá dvě hadice B, položené rovnoběžně vedle sebe, každou zvlášť do kotouče půlspojkou dovnitř a uloží je do boxu tak, aby z něj žádnou částí nepřečnívaly přes půdorys boxu, a potom doběhne do cíle úseku.

Úsek číslo 2:

 • Disciplína „Hammer box“ – spočívá v provedení 80 úderů palicí v Hammer boxu (40 nahoru, 40 dolů).
 • Disciplína „Tunel“ – spočívá v pronesení 20 kg závaží překážkou se sníženým profilem oběma směry.
 • Disciplína „Figurína“ – spočívá v uchopení figuríny v podpaží a jejím přemístěním pohybem pozpátku na vzdálenost 60 m.
 • Disciplína „Bariéra 3 m“ – spočívá v překonání 3 m bariéry s lanem, seskoku a doběhu do cíle.
 • Průběh úseku 2 – bez izolačního vzduchového dýchacího přístroje, od startovní čáry soutěžící běží k Hammer boxu, uchopí obouruční palici a provede 80 úderů do jeho konstrukce (střídavě nahoru a dolů), poté palici odloží na určené místo na zem, běží k tunelu, uchopí 20 kg závaží a pronese ho tunelem, oběhne kužel 5 m vzdálený od konce tunelu a stejnou trasou vrátí závaží zpět na místo, doběhne k figuríně, uchopí ji a přemístí koridorem do stanovené vzdálenosti (30 m) a kolem kuželu zpět a položí ji na stanovené místo, běží k 3 m bariéře, překoná ji a doběhne do cíle úseku.

Úsek číslo 3:

 • Disciplína „Žebříky“ – spočívá v přenesení a postavení 4 ks nastavovacích žebříků k lešení, výstupu na lešení, vytažení břemene na lešení pomocí lana a sestupu na zem.
 • Disciplína „Monitor“ – spočívá ve spojení proudnice B s monitorem.
 • Průběh úseku 3 – soutěžící po startu postupně dopraví 4 ks žebříků spojených po 2 ks k lešení, o které je opře, připne se karabinou k jistícímu lanu (bude jištěn hasičem lezcem), vystoupá po pevném žebříku do určeného nadzemního podlaží, pomocí lana vytáhne a odloží břemeno na plošinu lešení a sestoupí zpět na zem a odepne se od jistícího zařízení. Běží k monitoru a spojí proudnici B s monitorem. Poté pokračuje do cíle úseku.

Úsek číslo 4:

 • Disciplína „Výběh po schodišti“ – spočívá ve výstupu po schodech do určeného 10. NP katedrály sv. Bartoloměje.
 • Průběh úseku 4 – soutěžící od startu úseku oběhne po obvodu katedrálu sv. Bartoloměje a následně provede výstup po schodišti na věž do výšky 10. NP, kde se nachází cíl.