Před necelými 16 lety proběhlo 1. MČR v disciplínách TFA

Před necelými 16 lety proběhlo 1. MČR v disciplínách TFA

10. 7. 2019 od HZS PK

První mistrovství České republiky v disciplínách TFA profesionálních hasičů proběhlo v areálu Hasičské stanice č.5 HZS hl.m.Prahy již před necelými 16 lety a to konkrétně 22. října 2003 u příležitosti oslav 150.výročí založení hasičského sboru v Praze.

V tehdejším pojetí se na rozdíl od mistrovství, které proběhne v Plzni v září 2019, všechny disciplíny prováděly v jednom čase, s nasazeným dýchacím přístrojem s upnutou ochrannou maskou a se spuštěným vzduchem, jako disciplíny byly také mírně odlišné od současné podoby.

Po startu soutěžící hasiči vynesli dvě hadice C a proudnice C s uzávěrem do 4. nadzemního podlaží cvičné věže. Následně vytáhli rozdělovače s dopravním vedením B po vnějším plášti budovy pomocí pracovního lana a položili rozdělovače na určené místo. Sestoupili ze 4. nadzemního podlaží po schodišti při našlápnutí každého schodu a s držením se zábradlí alespoň jednou rukou. Přemístili předmět (cca 66 kg) palicí pohybem přímočarým po silovém adaptéru do vzdálenosti 1,5 m údery z pozice rozkročmo nad adaptérem. Přenesli dva 20 kg barely po trase 30 m vytyčené dvěma kužely na určené místo. Přemístili figuríny (cca 75 kg) na vzdálenost 30 m a nakonec uchopili zavodněné vedení 2C s proudnicí s uzávěrem a od hydrantu jej natáhli na vzdálenost 25 m k čáře a zasáhli a naplnili terč na cílové čáře.

Celkem závodilo 55 hasičů z celé republiky. Na prvním místě se tehdy umístil prap. Karban Štěpán z Královéhradeckého kraje s časem 2:12:55 na druhém místě nstržm. Medek Martin ze Zlínského kraje s časem 2:14:05 a na třetím místě nstržm. Patrman Ladislav z Olomouckého kraje. V kategorii družstev obsadil první místo Zlínský kraj, druhé místo Královéhradecký kraj a na třetím místě skončil Olomoucký kraj.

Více o tomto dnes již historickém 1. mistrovství České republiky v disciplínách TFA profesionálních hasičů můžete najít v článku na pozary.cz.